Trang chủ

正是江南好風景,
落花時節又逢君

Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp,
Giữa lúc hoa rơi lại gặp người.

(Giang Nam phùng Lý Quy Niên – Đỗ Phủ. Bản dịch Trần Trọng San)91ea213168f5fac3584b91e9a1963c471f539ad0

Kết quả hình ảnh cho ảnh động cute